بایگانی دسته‌ها: دیکشنری کوچک ترکمنی-روسی -انگلیسی -فارسی

دیکشنری کوچک ترکمنی – روسی – انگلیسی – فارسی

روی حروف کلیک کنید :

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

۲۱ فوریه‌، روز جهانی زبان مـــــادری
روز 21 فوریه برابر با دوم اسفندماه هرسال، از جانب سازمان علمی ـ فرهنگی ـ آموزشی ملل متحد (یونسکو) به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین شده است. براساس تعریف یونسکو، «یک فرهنگ صلح‎جویانه، تنها در فضایی می‎تواند بنیاد گیرد که در آن همه حق داشته باشند زبان مادری‎شان را آزادانه و به طور کامل در همه‎ی عرصه‎های ضروری زندگی خود به کار گیرند».
 

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (V,W,X,Y,Z)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (T,U)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (S)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (Q,R)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (P)

 

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (N,O)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (J,K,L,M)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (H,I)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (F,G)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (D,E)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (B,C)

Read the rest of this entry

آموزش لغات ترکمنی ، روسی ، انگلیسی و فارسی به فرزندانم (A)

Read the rest of this entry