About

* هدفم از ورود به دنیای مجازی ، تبادل اطلاعات علمی ، ارتباط با دوستان و گاهی بگو مگوهای دوستانه است . در ارتباط با مطالبم لازم به ذکر است که با توجه به دگرگونی و پیشرفتهای علمی وسیع در عصر جدید ، دانش پزشکی نیز در حال تحول است . در ارائه مطالبم کوشش فراوانی جهت ساده نگاری، کامل بودن و تطابق آن با استانداردهای جهانی پزشکی تا زمان انتشار شده است، اما به دلیل اینکه  در علوم پزشکی وجود خطاهای تحقیقاتی و تغییرات روزانه همواره متصور است ، لذا مطالب ارایه شده الزاما کامل و عاری از خطا نیست . ارجح آن است که خواننده محترم ، اطلاعات ارایه شده را قبل از به کارگیری  به تائید یک متخصص برسانند .این وبلاگ هیچگونه مسئولیتی در قبال کاربرد مطالب ارایه شده نمی پذیرد . لذا کاربران محترم ، تشخیص و تجویز مورد تائید را از پزشک خود دریافت نمایند . کامیاب باشید و تندرست .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: