آزمایش خون ، ادرار ، مدفوع ، پاپ اسمير

* آزمايشات انعقاد خون
CT : مقاديرB.U.N بطور ساده زمان لخته شدن خون را نشان مي‌دهد.
PT زمان پروترومبين : از علل افزايش PT به تنهايي، مي‌توان به كمبود فاكتور VII و XIII اشاره كرد. از عل افزايش PT كمبود فاكتورهاي I، II، V و X اشاره كرد.
PTT : از علل افزايش PTT به تنهايي مي‌توان به كمبود فاكتورهاي VIII، IX، XI و XII اشاره كرد.
TT : زمان ترومبين – با اختلالات مربوط به فيبرينوژن، دچار افزايش مي‌شود.

* آزمايشات فاز التهابي و ايمني
ESR : سرعت رسوب گويچه هاي سرخ آزمايشي كلي و غير اختصاصي كه در تمام بيماري هاي التهابي بالا مي رود
C-Reactive-protein یا CRP : نشانگر التهاب حاد است . در بسياري از بيماري هاي خود ايمني و التهابي و عفوني و همچنين در انتهاي بارداري بالا مي رود
Anti-DNA,RF,ANA,…(آزمايشات خود ايمني) : هر كدام از اين فاكتور ها يا هر يك از انواع آنها در انواع خاصي از بيماري هاي خود ايمني بالا مي روند و احتمال ابتلا به اين بيماري ها را مطرح مي سازند.

* آزمون خوني بارداري
بتا HCG : مقادير بالاي بتا HCG ، معمولاً نشاندهنده حاملگي مي‌باشد ولي در موارد نادر، در تومورهاي تخمدان، بارداري چندقلو و برخي حاملگيهاي غيرطبيعي، بيش از حد انتظار بالا مي‌رود.

* آزمون هاي عملکرد تيروئيدي
T4 (كل T4) : در هيپرتيروئيدي (پركاري تيروئيد به دلايل مختلف) و داروهايي همانند استروژن، متادون و كلوفيبرات بالا مي‌رود.
T3 (كل T3) : در تيروئيديت، پركاري تيروئيد، سرطان تيروئيد و مصرف برخي داروها بالا مي‌رود. در بيماريهاي مزمن و سوء تغذيه، كم‌كاري تيروئيد و مصرف برخي داروها پايين مي‌آيد.
FT4 (آزادT4) : ميزان هورمون تيروكسين كه در خون آزاد است (و به پروتئين‌ها متصل نيست) را نشان مي‌دهد. به همين دليل تحت تأثير بيماريهاي ديگر قرار نمي‌گيرد.
RT3U : نشاندهنده برداشت هورمون T3 توسط خون است و همانند T4 در بيماريهاي مختلف بالا يا پايين مي‌رود.
TSH : توسط هيپوفيز ترشح مي‌شود و باعث ترشح هورمونها از تيروئيد مي‌گردد. در كم‌كاري تيروئيد و مصرف برخي داروها، مقدار آن افزايش مي‌يابد.

* آزمون عملكرد كبد
SGPT یا ALT : در بيماريهاي كبدي، بيماريهاي كليوي، پانكراتيت، مصرف الكل ميزان آن بالا مي‌رود. همچنين در بسياري از بيماريهاي التهابي ميزان آن افزايش مي‌يابد.
SGOT یا AST : در بيماريهاي قلبي، پانكراتيت، بيماريهاي كبدي، بيماريهاي عضلاني، مصرف الكل و آسيب‌هاي جسماني ميزان آن بالا مي‌رود. همچنين در بسياري از بيماريهاي التهابي ميزان آن افزايش مي‌يابد.
AL.ph فسفاتاز قليايي : در رشد استخواني، بدخيمي‌ها، ترميم شكستگي‌ها، بيماري پاژه، بيماريهاي كبدي، نارسايي قلبي، بارداري، پركاري غده پاراتيروييد و بسياري بيماريهاي ديگر بالا مي‌رود.
Bilirubin : افزايش آن باعث بروز پديده زردي مي‌شود. در آسيبها و بيماريهاي كبدي، انسداد مجاري صفراوي، هموليز و گرسنگي ميزان آن افزايش مي‌يابد. انسداد مجاري صفراوي و بيماريهاي مربوط به آن، منجر به بالا رفتن بيلي‌روبين مستقيم مي‌شوند.
Albumin : در حالاتي نظير كم آبي و ديابت بي‌مزه، ميزان آن افزايش مي‌يابد. در بيماريهاي كبدي، CF، سوء تغذيه، IBD، برخي بيماريهاي كليوي و كبدي، برخي انواع بدخيمي‌ها و برخي بيماريهاي بافت همبند ميزان آن كاهش مي‌يابد.

* آزمايش مدفوع
در اين آزمايش، مقدار اندكي از مدفوع، از جهت وجود انگل و باكتريهاي غيرطبيعي، همچنين وجود خون، مورد ارزيابي ميكروسكوپي قرار مي‌گيرد . علاوه بر تشخيص خون و عفونت، آزمايش مدفوع در تشخيص برخي بيماريهاي گوارشي و تغذيه‌اي نيز كمك‌كننده است. – در صورت وجود خونريزي قابل توجه از دستگاه گوارش (همانند زخم معده)، در مدفوع مقادير زيادي خون در مدفوع ديده مي‌شود. ولي خونريزي‌هاي كوچكتر و مزمن‌تر، تنها با آزمايش ميكروسكوپي قابل مشاهده هستند. به وجود مقادير اندك خون در آزمايش ميكروسكوپي، خون مخفي يا Occult Blood (به اختصار: O.B) گفته مي‌شود. – از آنجا كه درصد زيادي از حجم مدفوع از باكتريهاي طبيعي روده تشكيل شده، در آزمايش مدفوع، فقط وجود انگلها يا باكتريهاي بيماريزا گزارش مي‌گردد. – ممكن است قبل از انجام آزمايش، از شما خواسته شود از خوردن غذاها يا داروهاي خاصي پرهيز نماييد. عدم توجه به اين دستورات، ممكن است به گزارش مثبت كاذب يا منفي كاذب وجود خون در مدفوع بيانجامد.

* آزمايش ادرار
color : رنگ ادرار، علاوه بر بيماريهاي مختلف، از نوع غذا و ميزان مايعات مصرف شده نيز تأثير مي‌گيرد.
S.G وزن مخصوص : علاوه بر برخي بيماريها، به ساعت انجام آزمايش، ميزان مصرف مايعات و ميزان فعاليت و ورزش نيز بستگي دارد.
گلوكز، كتون، پروتئين : در صورت وجود در ادرار، ممكن است نشانه اختلال عملكرد كليه يا برخي بيماريهاي متابوليك باشند.
نيتريت، گلبول سفيد و گلبول قرمز : وجود گلبول سفيد (Leukocytes) يا گلبول قرمز در ادرار ممكن است بدليل عفونت يا آسيب مجاري ادراري باشد.
(U/C) كشت ادرار : طولاني‌تر از آزمايش ساده ادرار است. نمونه ادرار جهت رشد باكتريهاي بيماريزا كشت داده مي‌شود و در صورت وجود باكتري، حساسيت آن به آنتي‌بيوتيكهاي مختلف، ارزيابي و گزارش مي‌شود.

* آزمون‌هاي عملكرد كليه‌
خون :
BUN اسيداوريك و كراتينين خون : مقاديرB.U.N اسيداوريك و كراتينين خون، در بسياري از بيماريهاي كليه، همچنين در برخي بيماري‌هاي كبد، عضلات و … افزايش مي‌يابد.
ادرار :
پروتئين ادرار ۲۴ ساعته : در بسياري از بيماريهاي كليه مقدار آن افزايش مي‌يابد. از آنجا كه مقدار پروتئين و كراتينين ادرار در ساعات مختلف شبانه‌روز بسيار متغير است، جمع‌اوري دقيق و صحيح ادرار در طول ۲۴ ساعت اهميت فراواني در نتايج اين دو آزمايش دارد.
Creatinine (ادرار ۲۴ ساعته) : در بارداري، فعاليت شديد و برخي موارد ديگر بالا مي‌رود. در بسياري از بيماري‌هاي كليه، نارسايي قلبي، شوك و كم‌آبي پايين‌ مي‌آيد.

* آنتي‌ژن اختصاصي پروستات
PSA : نوعي گليكوپروتئين (تركيبي از پروتئين و قند) است كه در سلولهاي پروستات در مردان وجود دارد. اين آنتي‌ژن، به مقادير كم در خون تمامي مردان يافت مي‌شود ولي در بيماريهاي پروستات، مقدار ان بالا مي‌رود. از آنجايي كه اين آزمون،‌ ممكن است در مواردي بطور كاذب، منفي باشد، لازم است همواره همراه با معاينات باليني انجام گردد. بهرحال انجام معاينه باليني بهمراه اندازه‌گيري سطح PSA، در مردان ميانسال و بعد از آن، در تشخيص زودهنگام بيماريهاي پروستات، بخصوص سرطان پروستات، بسيار مفيد است.

* آنزيمهاي قلبي
CK : در بيماريهاي قلبي و سكته قلبي، عفونتهاي ويروسي، كم‌كاري تيروئيد، بيماريهاي عضلاني، فعاليت و استرس شديد ميزان آن بالا مي‌رود. CK-MB بسيار اختصاصي‌تر است ولي در بيماريهاي عضلاني و نيز در ورزشكاران ممكن است بالا برود.
Troponin T Troponin I : در انفاركتوس و ايسكمي قلبي افزايش مي‌يابد. بسيار اختصاصي است ولي ممكن است در آنژين صدري ناپايدار و نارسايي مزمن كليه هم بالا رود.
AST : در نارسايي حاد كليه، انفاركتوس قلبي، هپاتيت، كم‌خوني، پانكراتيت، بيماريهاي ويروسي و عضلاني ميزان آن بالا‌ مي‌رود.
LDH : در انفاركتوس قلبي، بيماري كبدي، كم‌خوني، پانكراتيت و آسيب عضلاني، مقادير آن (با تأخير) بالا مي‌رود.

* اسمير دهانه رحم
در آزمايش پاپ اسمير، با نمونه‌برداري از سلولهاي سرويكس، احتمال بروز ناهنجاري يا بيماري در اين بخش از دستگاه تناسلي زنانه بررسي مي‌گردد. سرويكس، به محل اتصال رحم به واژن گفته مي‌شود و ازجمله شايعترين مكانهاي بروز سرطان در زنان است.پاپ اسمير، راهي مناسب جهت تشخيص زودهنگام يا جلوگيري از بروز سرطان سرويكس است. در روش پاپ اسمير، به كمك يك برس ظريف و كوچك، از سلولهاي مخاط سرويكس نمونه‌برداري مي‌شود و بررسي لازم بعمل مي‌آيد. توصيه مي‌شود تمامي بانوان متأهل بين ۲۰ تا ۶۵ سالگي، هر ۳ تا ۵ سال تحت آزمايش پاپ اسمير قرار گيرند. چنانچه آزمايش پاپ اسمير، دچار درجاتي از تغييرات باشد، ممكن است بنا به صلاحديد پزشك، نياز به دفعات بيشتري از پاپ اسمير، يا آزمايشهاي ديگر باشد. چنانچه آزمايش پاپ اسمير به موقع انجام شده باشد، بيش از ۹۵% از تغييرات گزارش شده در پاپ اسمير، به حالت طبيعي برمي‌گردند و ساير موارد نيز بخوبي قابل درمان مي‌باشند.

* چربيهاي خون، كلسترول و تري‌گليسيريد
TG (تري گليسريد) : در چاقي، برخي اختلالات ارثي، بيماريهاي كبد، كليه و پانكراس، مقدار آن بالا مي‌رود. در سوء تغذيه، مقدار آن پايين مي‌آيد.
Cholesterol کلسترول خون : علاوه بر نوع تغذيه، در كم‌كاري تيروئيد، ديابت، بارداري و برخي بيماريهاي كليه و كبد بالا مي رود. ممكن است كلسترول بصورت خانوادگي بالا باشد.
LDL : افزايش آن با افزايش خطر عوارض قلبي – عروقي همراه است.
HDL : در صورت كاهش به كمتر از ۴۰، خطر عوارض قلبي – عرقي افزايش مي‌يابد. نسبت LDL به HDL ۴ باشد.

* شمارش كامل سلولهاي خون
Hg (هموگلوبين) ، RBC (گلبول قرمز) : هموگلوبين، مسئول حمل اكسيژن در داخل سلولهاي قرمز خون است. پرخوني، كمبود مزمن اكسيژن، تشنگي، از عوامل افزايش RBC و Hg مي‌باشند. كاهش اين مقادير، نشانه كم‌خوني (به هر دليل) مي‌باشد.
HCT (هماتوكريت) : هماتوكريت، بيانگر حجمي از خون است كه توسط سلولهاي قرمز اشغال شده و به اندازه و تعداد سلولهاي قرمز بستگي دارد. شاخصهاي ديگر، نشانه‌هايي از حجم متوسط سلولهاي قرمز و ميزان هموگلوبين موجود در آنها مي‌باشد. دانستن آنها در تشخيص نوع كم‌خوني يا ساير بيماريهاي مرتبط به سلولهاي قرمز، مفيد است.
WBC (گلبول سفيد) : در عفونت حاد، التهاب، صدمات و سرطانهايي مثل لوسمي بالا مي‌رود. در برخي بيماريهاي ايمني، پس از برخي بيماريهاي ويروسي و برخي بيماريهاي مادرزادي كاهش مي‌يابد.
Differential : نوتروفيلها، ائوزينوفيلها، بازوفيلها. لنفوسيتها و مونوسيتها، هركدام درصد خاصي از سلولهاي سفيد را تشكيل مي‌دهند و در جريان بيماريهاي مختلف التهابي و عفوني، رده‌هاي مختلفي از آنها تغيير مي‌كنند.
Plt (پلاكتها) : افزايش تعداد آنها با افزايش خطر تشكيل لخته در خون و كاهش تعداد آنها با خطر اختلال در انعقاد خون همراه است. به دلايل متعددي ممكن است تعداد پلاكتها در خون تغيير كند.

* گازهاي خون شرياني
PH : نشاندهنده ميزان اسيديته خون. مقادير آن تحت تأثير كاركرد صحيح كليه، ريه و متابوليسم بدن است.
PCO2 : نشاندهنده فشار گاز دي‌اكسيد كربن و اكسيژن مقادير آنها تحت تأثير عملكرد ريه‌هاست.
PO2 : نشاندهنده فشار گاز دي‌اكسيد كربن و اكسيژن مقادير آنها تحت تأثير عملكرد ريه‌هاست.
HCO3 : بسته به عملكرد ريه، كليه، اسيديته و متابوليسم بدن، تغيير مي‌كند.
O2 (اشباع اكسيژن) : نشاندهنده كفايت اكسيژن‌رساني خون به بدن

* هورمونهاي جنسي زنانه
LH : افزايش شديد آن در ميانه چرخه قاعدگي، منجر به تحريك تخمك‌گذاري مي‌شود. پس از آن بمدت يك هفته بالا مي‌ماند تا باعث ترشح پروژسترون از جسم زرد گردد.
FSH : FSH باعث رسيدگي تخمكها و ترشح استراديول در نيمه اول چرخه قاعدگي مي‌شود.
estradiol استراديول : همزمان با تحريك تخمدان و بلوغ تخمكها، ميزان آن بالاتر مي‌رود. در بررسي تخمدانها، جفت و غدد فوق كليه داراي كاربرد است.
progesterone پروژسترون : پس از تخمك‌گذاري، پروژسترون داخل رحم را جهت بارداري آماده مي‌كند. در اوايل بارداري، سطح پروژسترون، همچنان بالا مي‌رود.
prolactin پرولاكتين : از غده هيپوفيز ترشح مي‌شود و مسئول نمو پستانها و ترشح شير است. در بيماريهايي مثل آدنوم هيپوفيز، استرس و كم‌كاري تيروئيد ميزان آن بالا مي‌رود.

* با تشکر از جناب آقای  دکتر مرادی به دلیل همکاری در تنظیم مطالب فوق – دکتر ع.ح. سردار

 

Blood Test Reference Range Chart

Test

Reference Range (conventional units)

17 Hydroxyprogesterone (Men)

0.06-3.0 mg/L

17 Hydroxyprogesterone (Women) Follicular phase

0.2-1.0 mg/L

25-hydroxyvitamin D (25(OH)D)

8-80 ng/mL

Acetoacetate

❤ mg/dL

Acidity (pH)

7.35 – 7.45

Alcohol

0 mg/dL (more than 0.1 mg/dL normally indicates intoxication) (ethanol)

Ammonia

15 – 50 µg of nitrogen/dL

Amylase

53 – 123 units/L

Ascorbic Acid

0.4 – 1.5 mg/dL

Bicarbonate

18 – 23 mEq/L (carbon dioxide content)

Bilirubin

Direct: up to 0.4 mg/dL

Total : up to 1.0 mg/dL

Blood Volume

8.5 – 9.1% of total body weight

Calcium

8.5 – 10.5 mg/dL (normally slightly higher in children)

Carbon Dioxide Pressure

35 – 45 mm Hg

Carbon Monoxide

Less than 5% of total hemoglobin

CD4 Cell Count

500 – 1500 cells/µL

Ceruloplasmin

15 – 60 mg/dL

Chloride 

98 – 106 mEq/L

Complete Blood Cell Count (CBC)

Tests include: hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, mean corpuscular volume, platelet count, white Blood cell count

Copper

Total: 70 – 150 µg/dL

Creatine Kinase (CK or CPK)

Male: 38 – 174 units/L

Female: 96 – 140 units/L 

Creatine Kinase Isoenzymes

5% MB or less

Creatinine

0.6 – 1.2 mg/dL

Electrolytes

Test includes: calcium, chloride, magnesium, potassium, sodium

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR or Sed-Rate)

Male: 1 – 13 mm/hr

Female: 1 – 20 mm/hr

Glucose

Tested after fasting: 70 – 110 mg/dL

Hematocrit

Male: 45 – 62%

Female: 37 – 48%

Hemoglobin

Male: 13 – 18 gm/dL

Female: 12 – 16 gm/dL

Iron

60 – 160 µg/dL (normally higher in males)

Iron-binding Capacity

250 – 460 µg/dL

Lactate (lactic acid)

Venous: 4.5 – 19.8 mg/dL

Arterial: 4.5 – 14.4 mg/dL

Lactic Dehydrogenase

50 – 150 units/L

Lead

40 µg/dL or less (normally much lower in children)

Lipase

10 – 150 units/L

Zinc   B-Zn

70 – 102 µmol/L

Lipids:

Cholesterol

Less than 225 mg/dL (for age 40-49 yr; increases with age)

Triglycerides

10 – 29 years  

53 – 104 mg/dL

30 – 39 years  

55 – 115 mg/dL

40 – 49 years  

66 – 139 mg/dL

50 – 59 years  

75 – 163 mg/dL

60 – 69 years  

78 – 158 mg/dL

   >  70 years  

83 – 141 mg/dL

Liver Function Tests

Tests include : bilirubin (total), phosphatase (alkaline), protein (total and albumin), transaminases (alanine and aspartate), prothrombin (PTT)  

Magnesium

1.5 – 2.0 mEq/L

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)

27 – 32 pg/cell

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

32 – 36% hemoglobin/cell

Mean Corpuscular Volume (MCV)

76 – 100 cu µm

Osmolality

280 – 296 mOsm/kg water

Oxygen Pressure

83 – 100 mm Hg

Oxygen Saturation (arterial)

96 – 100%

Phosphatase, Prostatic

0 – 3 units/dL (Bodansky units) (acid)

Phosphatase

 50 – 160 units/L (normally higher in infants and adolescents) (alkaline)

Phosphorus

3.0 – 4.5 mg/dL (inorganic)

Platelet Count

150,000 – 350,000/mL

Potassium

3.5 – 5.0 mEq/L

Prostate-Specific Antigen (PSA)

0 – 4 ng/mL (likely higher with age)

Proteins:

Total

 6.0 – 8.4 gm/dL

Albumin

3.5 – 5.0 gm/dL

Globulin

2.3 – 3.5 gm/dL

 

 

Prothrombin (PTT)

25 – 41 sec

Pyruvic Acid

0.3 – 0.9 mg/dL

Red Blood Cell Count (RBC)

4.2 – 6.9 million/µL/cu mm

 

Sodium

135 – 145 mEq/L

Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)

0.5 – 6.0 µ units/mL

Transaminase:

Alanine (ALT)

1 – 21 units/L

Aspartate (AST)

7 – 27 units/L

 

 

Urea Nitrogen (BUN)

7 – 18 mg/dL

BUN/Creatinine Ratio

5 – 35

Uric Acid

Male   

2.1 to 8.5 mg/dL (likely higher with age)

Female   

2.0 to 7.0 mg/dL (likely higher with age)

Vitamin A

30 – 65 µg/dL

WBC (leukocyte count and white Blood cell count)

4.3-10.8 × 103/mm3

White Blood Cell Count (WBC)

4,300 – 10,800 cells/µL/cu mm

Dr. A.H. Serdar

Reference

 

 

Posted on فوریه 21, 2010, in کل مطالب, پزشکی به زبان ساده. Bookmark the permalink. 23 دیدگاه.

 1. خون یک بافت پیوندی است که ماده بین سلولی آن پلاسما نامیده می شود .
  خون از مغز استخوان منشاء میگیرد. مهمترین اجزاء تشکیل دهنده خون عبارتند از
  1- گلبولهای قرمز یا Red blood cells
  2 -گلبولهای سفید یا white cells
  3 – پلاکتها یا PLATELETS
  4 – پلاسما یا plasma
  گلبول های قرمز , گلبول های سفید ها , پلاکت ها سلول های خون محسوب می شوند . این سلول ها در مایع پلاسما شناورند.

 2. گلبولهای قرمز Erythrocytes

  از ویژگی های مهم این سلول ها عدم وجود هسته در آنهاست.
  گلبولهای قرمز ۵۰% – 40 % حجم خون را اشغال می کنند.
  مهمترین عمل گلبولهای قرمز در خون حمل اکسیژن از ریه و رساندن آن به بافتها ی بدن است.
  در بازگشت حمل کربن دی اکسید از بافتها و رساندن به ریه توسط گلبولهای قرمز انجام می شود.
  تعداد گلبول های قرمز در افراد متغیر است در یک شخص طبیعی به طور متوسط حدود ۵ میلیون گلبول قرمز در هر میلی مترمکعب خون وجود دارد

 3. گلبولهای سفید یا لوکوسیت ها Leukocytes

  گلبولهای سفید کار دفاع در برابر میکروب ها, قارچ ها, ویروس ها وانگل ها را عهده دارند.
  گلبولهای سفید به دو گروه عمده تقسیم می شوند.
  ۱- گرانولوسیت ها -2آ گرانولوسیت ها
  مبنای این تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دانه (گرانول) در سیتوپلاسم گلبولهای سفید استوار است.

 4. گرانولوسیت ها:

  گرانولوسیت ها: در داخل سیتو پلاسم این نوع گلبول های سفید دانه وجود دارد.
  نوتروفیلها Neutrophils – ائوزینوفیل ها Eosinophils – بازوفیل ها Basophils درگروه گرانولوسیت ها قرار دارند.
  نوتروفیلها Neutrophils : دارای هسته لبوله ( چند لوبه ) می باشند توانائی بیگانه خواری دارند. سیتوپلاسم این سلول دارای گرانول های بسیار ظریف صورتی کم رنگ می باشد.
  نوتروفیلها در عفونت های حاد مانند آپاندیسیت حاد درخون افزایش می یابند .

 5. ائوزینوفیل ها:Eosinophils

  دارای هسته دو لوبه است, سیتوپلاسم سلول حاوی دانه های نارنجی فراوان است.
  تعداد ائوزینوفیل ها دربیماری حساسیتی وعفونت های انگلی درخون افزایش می یابد.

 6. بازوفیل ها :Basophils

  کمترین درصد گلبولهای سفید را در یک گسترس خونی را دارا می باشند . بازوفیل ها دارای دانه های درشت آبی تیره در سیتوپلاسم خود هستند.
  این دانه ها حاوی ماده هیستامین هستند. که نقش مهمی در واکنشهای آ لرژیک دارند.آزاد شدن ماده شیمیایی هیستامین در خون باعث ایجاد حساسیت وعوارض آن ازجمله التهاب و مخصوصا کهیر در پوست می گردد.

 7. آ گرانولوسیت ها

  آ گرانولوسیت ها : در سیتوپلاسم این نوع گلبول های سفید دانه وجود ندارند. مثل : لنفوسیت ها ومونوسیت ها

 8. لنفوسیت ها :Lymphocyte

  لنفوسیت ها : دارای هسته یک پارچه بزرگ و گرد با کروماتین فشرده هستند . سیتوپلاسم لنفوسیت ها آبی روشن وبدون گرانول است.
  لنفوسیت ها اولین سد دفاعی در برابر عوامل نفوذی به بدن از جمله باکتری ها ویروس ها قارچ ها محسوب می شوند. لنفوسیتها در عقده های لنفاوی و در مغز استخوان بوجود می آیند. لنفوسیت ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند .
  1- لنفوسیت های B که ازسلولهای سازنده خود در مغز استخوان مشتق می شوند . ودرتولید آنتی بادی نقش دارند.
  2 – لنفوسیت های T : لنفوسیت های وابسته به غده تیموس* هستند . لنفوسیت هایی که در این غده تکامل یافته به سلول های تخصص یافته به نام لنفوسیت Tتبدیل میشوند.
  لنفوسیت های T در ایمنی یاخته ای مانند آلرژی د یر رس , مقاومت در برابر عفونت های مختلف پس زدگی بافتها (رد پیوند ) وازبین بردن یاخته های سرطانی رل مهمی را ایفا می کند.
  جای*غده تیموس : این غده در بالای قفسه سینه در جلوی نای در ( زیر ) پشت استخوان جناغ سینه قرار دارد.

 9. مونوسیت ها :Monocyte

  مونوسیت ها : بزرگترین گلبول سفید در جریان خون است .
  هسته این سلولها کلیوی شکل یا نعل اسبی ویا به شکل مغزاست , دارای شبکه کروماتین ظریف واسفنجی شکل است .سیتوپلاسم مونوسیت ها شبیه به شیشه مات به رنگ خاکستری دارای گرانول های ریز فلفلی است. سیتوپلاسم ممکن است حاوی واکوئل باشد.

 10. پلاکتها: ترومبوسیتها:PLATELETS

  پلاکتها: در فرایند انعقاد خون نقش مهمی دارند. پلاکتها از تقسیم سیتوپلاسم *مگاکاریوسیت درمغز استخوان حاصل می شوند. اندازه پلاکتها4-1میکرون قطر دارند. تعداد نرمال پلاکتها حدود300000 -150000هزار عدد در میلی متر مکعب خون است. طول عمر پلاکتها 10-7 روز می باشد.

 11. مگاکاریوسیت Megakaryocyte

  بزرگترین سلول در مغز استخوان مگاکاریوسیت Megakaryocyte , که ازتجزیه این سلول پلاکتها ایجاد می شوند .

 12. پلاسمای خون

  اگر 10ccخون از شخص طبیعی بگیریم و نمونه خون او را داخل یک لوله آزمایش تمیزحاوی ماده ضد انعفاد بریزیم. سپس محتوی لوله را با ملایمت مخلوط کنیم و بعد لوله خون را داخل دستگاه سانتریفیوژ ( دستگاه گریز از مرکز) قرار دهیم . وبرای مدت 5 تا 10 دقیقه لوله حاوی خون را سانتریفیوژ کرده . حالا اگر لوله خون را مورد بررسی قرار دهیم . مطابق شکل فوق می بینیم خون به سه قسمت تقسیم شده است قسمت روئی همان قسمت آبکی خون برنگ زرد شفاف که پلاسمای خون نامیده می شود.

 13. تر کیبات پلاسمای خون

  پلاسما ی خون91 درصد آب دارد , 7 درصد پروتئین دارد , 2 درصد مواد شامل آمینو اسیدها , قندها, لیپیدها , هورمون ها از جمله اریتروپویتین وانسولین وغیره .الکترولیت ها شامل سدیم و پتاسیم و کلسیم وغیره می باشد . قسمت میانی خون مطابق شکل یک لایه باریک که بافی کت نامیه میشودتر کیبات بافی کت: شامل گلبول های سفید و پلاکت هاست.در ته لوله گلبول های قرمز قرار می گیرند.

 14. From Wikipedia, the free encyclopedia

  • Dr. Serdar دکتر سردار

   به اطلاع کاربران گرامی میرساند : نظرات از جانب من در کامنتها تنها با عنوان Dr. Serdar دکتر سردار مورد تائید هستند .

 15. با سلام خدمت دکتر سردار
  لطفا در صورت امکان آزمایش خون بنده را آنالیز کنید
  c.b.c 7.0
  w.b.c 6.85
  r.b.c 13.9
  H.G.B 45.5
  H.C.T 66
  M.c.v 20
  M.C.H 31
  platelets 222
  با تشکر و سپاس 30ساله مرد

 1. بازتاب: لوپوس اريتماتوز ديسكوييد ، تظاهرات پوستي ، معالجه « Dr. Serdar دکتر سردار

 2. بازتاب: آیا آب باران خاصیت دارویی دارد ؟ « Dr. Serdar دکتر سردار

 3. بازتاب: التهاب راست روده (پروكتيت اولسراتيو) ، درد و خونریزی از مخرج « Dr. Serdar دکتر سردار

 4. بازتاب: التهاب راست روده (پروكتيت) ، درد و خونریزی از مخرج « Dr. Serdar دکتر سردار

 5. بازتاب: آزمایشات تشخیصی و معالجه خونریزی واژن و رحم « Dr. Serdar دکتر سردار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: