قلب ، تصلب شرایین ، آنژین صدری ، حمله قلبی

heartدکتر ع. ح. سردار

موضوعات :

قلب و بیماریهای شریان کرونری

آنژین صدری و اقدامات در صورت بروز آن

حمله قلبی واقدامات در صورت بروز آن

ساختمان قلب
قلب در پشت جناق قرار دارد و ارگانی عضلانی تو خالی است که به اندازه مشت شخص یا تقریبا ۲۵۰ – ۳۵۰ گرم میباشد . قلب تلمبه ای دائما در کار است و حدودا یک میلیون بار در روز میطپد ، و خون را در مسیر عروقی یه مسافت ۱۱۳۰۰۰ کیلومتر در بدن انسان به گردش در میاورد . با هر طپش قلب ، خون حاوی اکسیژن به همه بخشهای بدن توسط سرخرگها ( artery ) تلمبه میشود و توسط سیاهرگها ( vein ) به قلب رجعت مییابد .

قلب توسط لایه ای عضلانی یه دو بخش چپ و راست تقسبم میشود و bloodcirculationهر بخش دارای وظیفه ویژه خود است . قلب دارای چهار حفره مجزا میباشد . دو حفره در قسمت فوقانی مستقر است که دهلیز ( atrium ) نامیده میشود . دهلیزها خون را از بدن وصول کرده و به حفرات تحتانی بنام بطن ( ventricle ) گسیل میکنند . بطنها تلمبه اصلی قلب بشمار میروند .

دهلیز راست بوسیله سیاهرگها ، خون را از بخشهای مختلف بدن دریافت مینماید . میزان اکسیژن در این خون کم است . خون از دهلیز راست به بطن راست انتقال میابد و از آنجا جهت دریافت اکسیژن به شش سوق داده میشود . دهلیز چپ خون غنی از اکسیژن را از ریه دریافت کرده به بطن چپ تخلیه مینماید و از آنجا بوسیله سرخرگها به سراسر بدن توذیع میگردد .

قلب بدون مکث در حال پمپاژ و خونرساتی است . خود قلب نیز نیاز به خون دارد و فراورده خونی را از طریق شریانهای کرونری ( coronary artery ) ، مستقر در سطح خارجی قلب دریافت میکند . آنژین ( angina ) و سکته قلبی عارضه هایی هستند که در آنها شریانهای کرونری درگیر میشوند . آنژین درد موقت در ناحیه سینه است که در اثر اختلال در شریانهای کرونری هویدا میشود . درد وقتی بروز میکند که قلب خون لازمه را دریافت نمیکند . معمولا علت آن مسدودیت نسبی شریانهای کرونری است .

بیماریهای شریان کرونری Coronary Artery Disease
آترواسکلروزیس یا تصلب شرایین ( atherosclerosis ) و یا سفت شدن سرخرگها عبارت از رسوب لیپید در داخل سرخرگها و نتیجتا حصول پلاکهای فیبری-چربی در دیواره سرخرگها است . پلاکها موادی هستند که از چربی و اجزا دیگر خونی تشکیل میشوند . با گذشت زمان میزان پلاکها افزایش یافته و منجر به ضخیمی و سفتی دیواره داخلی سرخرگها میشوند . انباشته شدن پلاکها موجب تنگی و یا مسدودیت کامل سرخرگ میگردد . در نتیجه سرخرگ فوق قابلیت ارسال خون لازمه به بخشی از بدن را نمیتواند داشته باشد .

نظرات در مورد علت گسترش آترواسکلروزیس:
درصد زیاد کلسترول خون به آستر رگها صدمه میزند و در طی واکنشی ، کلسترول و دیگر ترکیبات خونی توانایی انباشتگی در نقاط آسیب دیده را مییابند .
واکنشهای درگیر در سیستم ایمنی میتواند به آستر رگها صدمه وارد آورد .
آترواسکلروزیس در هر سرخرگ بدن میتوان پدید آید. اما بیشتر در سرخرگ قلب ، پا و گردن شایع است . با تولد روند آترواسکلروزیس آغاز میگردد تا حایی که خیلی از مردم مقداری رسوب پلاکی را در میانسالی نیز در رگ دارند . بروز آترواسکلروزیس در شریانهای کرونری را بیماری شریانهای کرونری مینامند .

بروز علائم آترواسکلروزیس بستگی به میزان بلوکه شدن سرخرگ دارد . با توجه به خاصیت الاستیکی سرخرگها ، پدیدآمدن پلاک خفیف ممکن است تظاهرات جدی در پی نداشته باشد . علائم این عارضه تا زمانی که مجاری سرخرگی ۵۰ تا ۷۵ درصد باز است ، ممکن است یروز نکند . اگر سرخرگها شدیدا بلوکه گردند ، علائم بیماری روئیت میشود . در بسیاری از مردم اولین نشانه این عارضه ، درد در ناحیه سینه میباشد .

فاکتورهای که در بروز آترواسکلروزیس نقش دارند :
– سطح بالای کلسترول خون
– زیادی وزن و چاقی
– نوشیدنیهای الکلی
– فقدان تحرک بدنی
– استعمال دخانیات
– استرس
– دیابت قندی
– سابقه خانوادگی

آنژین صدری Angina Pectoris
وقتی که تامین بافت قلبی با خون به شکل موقت کاهش یابد ، آنژین صدری بروز میکند که معمولا در اثر استرس آشکار میشود . آنژین ، هشداری برای کافی نبودن اکسیژن جهت فعالیت قلبی است . بعضی اوقات آنژین میتواند بعد از حمله قلبی توسعه یابد و بعضی از افراد با عارضه آنژینی، هیچوقت دچار سکته قلبی نمیشوند .

کسانی که آنژین دارند از موارد ذیل دوری نمایند :
– پرخوری
– حرکات فیزیکی فوق العاده شدید .
– محیط خیلی گرم یا خیلی سرد
– استرس

دو نوع آنژین وجود دارد :
آنژین صدری پایدار Stable Angina Pectoris : به دلیل ویژه گی خاص آن ، معمولا قابل پیش بینی است .بدین معنا که اگر شخص در حال فعالیت فیزیکی و یا تحت استرس باشد ، درد شروع میشود و با استراحت یا استعمال نیتروگلیسیرین بهبود مییابد . در این نوع آنژین ، نیتروگلیسیرین در طول ۳ – ۵ دقیقه اثر میکند . بیشتر ، شدیدتر و طولانی تر شدن درد بیانگر آنژین نوع دوم است .
آنژین صدری ناپایدار Unstable Angina Pectoris : بیانگر وخیم تر شدن وضعیت سرخرگهای کرونری است . به دلیل شروع ناگهانی این عارضه ، نمیتوان شروع درد را پیش بینی کرد . نسبت به آنژین صدری پایدار ، درد شدیدتر و طولانی تر است . حملات آنژینی میتواند موقع استراحت بوقوع پیوندد و داروهایی که بیمار جهت رفع درد استعمال میکند ، همیشه جواب نمبدهد .

علائم آنژین صدری
سفتی و فشار در ناحیه سینه
درد در ناحیه سینه ، ناراحتی در گردن ، آرواره ، گلو ، شانه ، بازو و پشت
دشواری تنفسی
خستگی بدون علت مشخص
سو هاضمه مزمن
رفع درد بعد از استراحت
آنژین و حمله قلبی عارضه های متمایزی هستند اما هر دو در اثر تنگی سرخرگهای کرونری حاصل میشوند . و علائم شدید آنزین ، هشداری برای وقوع حمله قلبی است .

اقدامات در صورت بروز آنژین :
درد آنژینی بعد از استراحت یا استعمال نیتروگلیسیرین ( nitroglycerin ) تسکین مییابد . دارو فوق جز داروهای مهم گشاد کننده عروقی است که جهت تخفیف درد پس از شروع آن ، پیشگیری از حمله قلبی پیش از بروز آن ، و تنزل تعداد حملات مصرف میشود . بهتر است بیمار همواره آنرا به همراه داشته باشد .

مواردی که در مصرف نیتروگلیسیرین در مد نظر داشت :
بیمار کار خود را متوقف کند ، بشیند و یا دراز بکشد .
یک قرص و یا اسپری را استعمال کرده ، پنج دقبقه صبر نماید.
اگر آنژین برطرف نشد یک قرص دیگر را مصرف کند ، پنج دقبقه دیگر صبر نماید.
اگر درد برطرف نشد با مراکز پزشکی تماس بگیرد . شخصا رانندگی نکند .

حمله قلبی Heart AttackHeart Attack
حمله قلبی یا انفارکتوس عضله قلب (MYOCARDIAL INFARCTION)
وقتی رخ میدهد که یک یا چند سرخرگ کرونری بلوکه میشود . این عارضه باعث توقف خون سرخرگی و نرسیدن اکسژن به بافت عضلانی قلب میگردد . بدون اکسیژن ، مرگ سلولی در عضلات قلبی بوقوع میپیوندد و فلب را دچار آسیب دائمی کند .

علل حمله قلبی
آترواسکلروزیس : افزایش پلاک و تنگی آرتری کرونری موجب عبور خون اندک یا بلوکه شدن رگ میشود .
لخته خونی : پلاک میتواند خیلی شکننده شود . فشار موجود در یکی از سرخرگها میتواند موجب شکاف در آن گشته و ایحاد پارگی کند . بدن با انعقاد خون در صدد رفع این عارضه برمیاید . از سویی لخته های خونی باعث مسدودیت مجاری سرخرگی میگردند . لخته های خونی موجود در یکی از سرخرگها ، میتواند باعث بروز حمله قلبی شود .
اسپاسم سرخرگ کرونری : بعضی اوقات سرخرگهای کرونری دچار اسپاسم میشوند ، بدین معنا که عروق تنگ و فشرده میشوند . در اثر اسپاسم ، سرخرگ بلوکه شده و حمله قلبی رخ میدهد .

علائم حمله قلبی
درد ناگهانی شدید که با استراحت برطرف نمی گردد.
درد میتواند در قفسه سینه ، گردن ، فک ، شانه ها ، بازوان و پشت باشد .
احساس درد میتواند بشکل سوزش ، فشردگی ، سنگینی ، سفتی و یا فشار باشد .
بیمار سختی تنفس و احساس خفگی دارد .
بیمار سوء هاضمه ، احساس تهوع و استفراغ دارد .
بیمار عرق سرد میکند .
بیمار اضطراب ، سرگیجه و سر درد دارد .
بیمار رنگ پریده است و احساس سردی در پوست دارد .
بیمار ممکن است بی هوش شود .

اقدامات در صورت بروز حمله قلبی :
وحود برخی از علائم یادشده میتواند بیانگر حمله قلبی باشد . که در آن صورت سریعا موارد ذیل باید انحام پذیرد:
توقف هرگونه فعالیت و ضرورت استراحت کامل .
اطلاع دادن به آشنایان
تماس با اورژانس برای انتقال با آمبولانس و بستری شدن در بیمارستان .
بیمار رانندگی نکند .
مصرف نیتروگلیسیرین .
مصرف دو قرص آسپیرین بچه یا یک قرص آسپرین بزرگسالان ( مگر اینکه بیمار آسم یا آلرژی به آسپیرین داشته باشد ) .
در صورت هوشیاری بیمار ، قرار گرفتن در حالت نیمه نشسته توصیه میشود .
دگمه لباس و کمربند بیمار باز شود.
در صورتی که بیمار بی هوش باشد و یا نتواند نفس بکشد ، عملیات احیا قلبی ریوی صورت گیرد .

خیلی از مردم فکر میکنند که آنژین صدری و حمله قلبی هر دو یک عارضه هستند .در صورتی که آنژین میتواند به سوی حمله قلبی گسترش یابد . تفاوت اصلی آنها ، نوع آسیبی است که بر قلب وارد میشود . در حمله قلبی ، مرگ قسمتی از سلولهای بافت قلبی رخ میدهد در صورتی که این عارضه در آنژین به وقوع نمی پیوندد اما حملات بسیار زیاد آنژینی میتواند موجب تضعیف عضلات قلبی گردد .

Posted on ژوئیه 23, 2009, in کل مطالب, پزشکی به زبان ساده. Bookmark the permalink. 24 دیدگاه.

 1. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام همسر من به دلیل وارکوسل چپ گرید 1 به سمت 2 عمل کردند.تقریبا 17 روز میگذره اما در محل بخیه ها یک توره سفت قابل لمس است که حدود یک سوم طول زخم را در بر می گیرد وبا اندازه یک گردو است. ایشون دو دوره هم انتی بیوتیک مصرف کرده اند. مقداری در سمت چپ درد دارند که گاهی اوقات به صورت تیر کشیدن های شدید و ثانیه ایی در بیضه یا زیر آن می باشد. ظاهر زخم طبیعی و بدون ترشح است.آیا این برجستگی و درد از عوارض طبیعی عمل است و برطرف خواهد شد؟

  دکتر : بله بعد از سه ماه سفتی بر طرف خواهد شد.

  • Dr. Serdar دکتر سردار

   به اطلاع کاربران گرامی میرساند : نظرات از جانب من در کامنتها تنها با عنوان Dr. Serdar دکتر سردار اعتبار دارند .

 2. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با عرض سلام وارادت علیرغم انجام جراحی لثه حدود 3 سال پیش واستفاده از نخ دندان ومسواک بطور مرتب متاسفانه هنوز بعضی مواقع هنگام مسواک زدن خونریزی لثه دارم .آیا دارویی جهت تقویت لثه وجود دارد؟استفاده از آب نمک جهت شستشوی دهان ولثه ها مفید است یا مظر.؟ پیشاپیش از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارم

  دکتر : دوست عزیز استفاده از آب نمک به شرط این که دچار فشارخون نباشید بسیار مفید است .ویتامین ث نیز در تقویت لثه بسیار مفید است .سعی کنیداز میوه ها وسبزیجات تازه زیاد استفاده کنید.در صمن هرشش ماه یک بار باید برای معاینه دندان ها ولثه ها ودر صورت لزوم جرمگیری در کاهش خونریزی لثه کمک می کند.

 3. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : آقای دکتر دورچشم من تیره است ودر بعضی مواقع تیرگی کمتر وبیشتر می شود .لطفا راهنمایی ام کنید؟ممنمنم

  دکتر : تیرگی دورچشم اغلب ارثی است ولی گاهی اوقات به دلیل بیماری مثل تیرویید میباشد.متاسفانه کرمهای دور چشم اغلب بی اثر هستند.از کرمهای پوشاننده میتوانید استفاده کنید.

 4. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده یکی از کارشناسان آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی استان گلستان هستم. ما در پی تهیه دستور عملی در خصوص لزوم اختصاص سهمیه شیر به همکاران آزمایشگاهی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هستیم در همین راستا بر اساس جستجوی گوگل با وبلاگ شما آشنا شدم.می خواستم ببینم آیا شما مطلبی و یا منبعی در خصوص مکانیسم دفع سموم از بدن توسط شیر سراغ دارید؟ پیشاپیش از لطف شما کمال تشکر را دارم و بی نهایت سپاسگزارم.

  دکتر: سلام.البته لزوم اختصاص سهمیه شیر به کارکنان نه به خاطر اثر سم زدایی آن از بدن بلکه به خاطر تامین نیاز به کلسیم است که عملا کلسیم بدن به جز از طریق شیر و ماست نمیتواند تامین شود.کلسیم نه تنها ساختمان استخوان را میسازد بلکه کلیه فعالیتهای انقباضی ما را انجام میدهد.روزانه حداقل 2 لیوان شیر یا ماست باید دریافت گردد تا نیاز بدن تامین شود و این دریافت باید هرروز باشد .4-3 بار در هفته کافی نیست.لطفا اگر جواب کافی نیست بفرمایید تا توضیحات دیگری بدهم.با تشکر

 5. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با عرض سلام آقاي دكتر دندان هاي من به اندازه نوك سوزن از همه جا سوراخ مشه و بعدا درد زياد داره و با ان دندانهاي عقلم دار آمده آيا مي تواند از فشار دندان هاي عقلي باشد من چكار بايد بكنم با تشكر.

  دکتر : پوسیدگی یا سوراخ شدن دندان، از رویش دندان عقل نمی تواند باشد. علتهای دیگری از جمله عدم بهداشت یا نقاط ضعف در دندان باعث سوراخ شدن دندان و پوسیدگی می شود که ترمیم نمودن آنها بهترین راه برای جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی می باشد.

 6. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : باسلام وخسته نباشيد من حدودا” 45 ساله هستم ووسط دوابروي من تقريبا دوخط عمودي افتاده است پوست صورتم نيزكمي افتادگي دارد وهمچنين پلك وابروها واطراف لبهايم نيز دوخط به صورت عمودي ظاهرگشته اند خواهشمندم راهنمائي فرمائيد كه آيا ميتوانم باميكرودرم ابريشن اين معايب رابرطرف كنم ؟ باتشكرفراوان

  دکتر : اگر عمق این چروکها زیاد باشد باید از بوتاکس یا لیزر استفاده کنید.اگر عمق این چروکها کم باشد باميكرودرم ابريشن برطرف میشود.

 7. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : پسری دارم 13 ساله که 7 سال است دیابت تیپ 1 دارد وانسولیم میزند درحال حاضر 3 بار درروز ودر هر بار هم رگولار وهم ان پی اچ تزریق میکند (جمعا حدود 36 واحد). 1-غالبا دچار نوسان قند خون است هم پائین وهم بالا گرچه ای وان سی ایشان 7.5است ؛ بهم پیشنهاد شده از انسولین های جدید استفاده کنم (اسپارت وگلارژین )آیا با توجه به هزینه زیادشان میتوانند مشکل نوسان قند خون را حل کنند ؟ 2-آیا چون پسرم بسیار به میوه علاقه دارد ودر طول روز میوه میخورد میتوان از گارژین ورگولار استفاده کنم ؟ 3-شک کرده ام که دکترم اشتباه تجویز کرده که روزی 3 بار nphبزنیم وباید روزی 2 بار +روزی 3 بار رگولار باشد؟

  دکتر : با توجه به اين كه nph بيش از 12 ساعت عمل مي كند ، بهتر است ابتدا انسولينNPH را دو بار در روز استفاده كنيد احتمالاً مشكل حل شود نظر شما در اين مورد صحيح است با توجه به تزريق انسولين محدوديت زياد در مصرف ميوه اعمال نكنيد فقط أن را در وعده هاي مختلف تفسيم كنيد داروهاي جديد افت قند كمتري دارند ولي قيمت بسيار محدود كننده است شما مي نوانيد با انسولين هاي موجود قند ايشان را حوب كنترل كنيد

 8. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام طی سونوگرافی که انجام دادم سنگهای ریز در کلیه ام وجود دارد. می خواستم راهنمایی کنید که چه باید بکنم؟ اگه دارو، ورزش، رژیم غذایی هست راهنمایی کنید.

  دکتر : برای شما هم درمان داروی وجود دارد وهم رژیم غذای به متخصص ارولوژی مراجعه نمایید.

 9. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : نزدیک به یک سال است که دچار زگیل تناسلی شده ام.ولی متاسفانه داراهای مصرفی چندان موثر نبوده. 4 جلسه فریز داشتم و کم کم در حال کوچک شدن هستند ولی تعدادشان بیشتر شده. به دلیل وجود زگیل ها 1 سال است که معاینه نشده ام و خیلی نگران سرطان دهانه رحم هستم.(26 ساله-زایمان نداشته ام)

  دکتر : شما باید پاپ اسمیر و کولپوسکوپی مرتب داشته باشید ریسک سرطان دهانه رحم در شما بالاست

 10. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام خدمت شما دکتر سوالی داشتم. مدتی است که در دهان خود (قسمت داخلی لب بالا)کیستی را احساس می کنم که باعث نگرانی من گردیده است.کاملا بدون درد است اما در چند ماه اخیر کمی بزرگتر شده.باید به پزشک مراجعه کنم؟آیا خطرناک است؟ از شما متشکرم.

  دکتر : بطور قطع به دندانپزشك متخصص بيماريهاي دهان مراجعه نماييد.

 11. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : من 30 سال دارم . کارم کامپیوتر است . مدتی پیش متوجه شدم قسمتی از ریش ( موهای صورتم) ریخته . به پزشک مراجعه کردم داروی ساختنی تجویز کرد ولی اثر نکرد . آمپول کورتون تزریق کرد ولی قسمت کمی درمان شد ولی جاهای دیگر صورتم ریخت . می خواهم بدانم روش درمان و علت چیست ؟ بعضی ها می گویند به دلیل عفونت مانده در بدن است . آیا درست است ؟ نیاز به آزمایش دارد ؟

  دکتر : شما دچار الوپسي آرآتا شده ايد .اين بيماري مي تواند خود به خود و بدون هيچ دليلي ايجاد شود ولي در بعضي موارد استرس ها نقش مهمي در شروع بيماري دارند. عفونت هاي پنهان نيز مانند سينوزيت در بعضي موارد بي تاثير نيست. با آزمايش به نتيجه اي نمي رسيم.اگر بيماري روبه افزايش است بايد از يك قرص آرام بخش مثلchlordiazpoxide 5 mg شب ها استفاده كنيد. محلول ماينوكسيديل %5 را روزي دوبار به موضع بماليد.در صورت عدم پاسخ. مجدد از آمپول كورتن تزريق نمائيد.البته بايد صبر داشته باشيد تا به نتيجه برسيد.

 12. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : آیا منشاء بیماری واریکوسل می تواند ناشی از شغل باشد؟ به خصوص از دیدگاه کارهای فیزیکی

  دکتر : بلی شغلهای ایستاده منجر به واریکوسل می شود

 13. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : باتشکر از محبت شما وپاسخ به سوال قبلی میخواستم بدانم آیا مصرف خوراکی قرص آسی کلوویر در سه ماهه اول بارداری جهت درمان عود هرپس تناسلی برای جنین عوارضی در پی دارد؟ باسپاس فراوان

  دکتر : بله خطرناک است مگر راه دیگری نباشد

 14. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام حدود 1 ماه است كه زايده اي در داخل به سمت بيرون مقعدم ظاهر شده و در حال رشد است . بعد از مدفوع تا مدتي درد دارم اما خون ريزي ندارم . به دكتر مراجعه و تشخيص شقاق داده اند به نظر شما عمل مناسب تر است يا ليزر در كلينيك و آيا عوارض بعدي هم دارد يا نه ؟

  دکتر : با سلام درمان شقاق به سه روش طبي/جراحي/تزريق بوتاكس است.اغلب انواع حاد و نيمي از انواع مزمن با دارو بهبود مي يابند.عمل با ليزر هم همان جراحي است ولي احتمالا برش با ليزر است و در نتيجه تفاوتي با جراحي ندارد.

 15. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام و خسته نباشید من باردارم 2 هفته متاسفانه کیست تخمدان دارم که به اندازه تخم مرغ خیلی نگرانم قبلا سابقه کیست داشتو لطفا منو راهنمایی کنید ممنونم

  دکتر : اکثر کیست ها با گذشت حاملگی از بین میروند ولی جهت اطمینان با جواب سونوگرافی مراجعه کنید تا پاسخ دقیقتری به شما بدهم

 16. سوال: با سلام گاهي رگ دست خواهرم ورم ميكند درد ميگيرد و بعد كبود ميشود آيا خطرناك است؟ چكار بايد ك كرد؟ راهنمايي بفرماييد؟
  پا سخ

 17. پسري 9 ساله دارم که سوراخ ريزي بين دو دهليز قلب دارد پزشک پس از اکو و نوار قلب گفت که 30 درصد کودکان اين را دارند و خطري ندارد نظر شما چيست

  • سوراخ بين دو دهليز قلب

   سلام . من نتیجه هیچ آزمایشی را ندارم . اما در مجموع :
   در اين بيماري به دليل وجود حفره ميان دو دهليز قلب، خون دهليز چپ كه سرشار اكسيژن است از راه سوراخي كه بين دو دهليز وجود دارد مجددا وارد دهليز راست مي شود كه نتيجه اين مشكل اكسيژن رساني ناكافي به بدن است. بستن حفره موجود ميان دو دهليز راه درمان اين بيماري است.

 18. سلام مادرم 55سال دارددوسال پیش باعلایم تنگی نفس به دکترمراجعه کردیم که متوجه شدیم سه سوراخ دردهلیزداردپیشنهادبه عمل بازدادن لطفاراهنمایی کنیدایشان در آستانه ی یائسگی هستند

 19. سوراخ بین دو دهلیز قلب در دوران جنینی برای چیست؟

 20. آقاي دكتر سلام من جواني 32 ساله هستم چند وقتي است درد بسيار خفيفي در بالاي قلبم دارم آيا ممكن است مشكل تصلب شرایین داشته باشم

 1. بازتاب: لوپوس اريتماتوز ديسكوييد ، تظاهرات پوستي ، معالجه « Dr. Serdar دکتر سردار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: