ترک سیگار ، بردبارانه و برای همیشه

دکتر ع. ح. سردار  quit smoking

 تصمیم به ترک

مطالبی که خواهم نگاشت راهنمایی برای شما دوست سیگاریم است که آمادگی و گامی موفق جهت ترک سیگار داشته باشید. در این ارتباط تعمق کنید و مراحل  ذکر شده مرا پیروی نمائید ، با اراده خویش گام بردارید و من حتم دارم که شما به آرزو خویش خواهید رسید .

* لحظه ای در ارتباط با مسیرهای دشواری که پیموده اید ، فکر کنید ، به این بیاندیشید که بعد از  نیل به موفقیت چه احساس خوشایندی داشته اید. با ترک سیگار شما احساس قدرت ، تندرستی و اعتماد بنفس بیشتری خواهید داشت .

چرا سیگار میکشید؟

شاید دلیل آن عادت یا اعتیاد و یا هر دو باشد ، شاید سگار بر نگرش و احساسات شما تاثیر میگذارد ، شاید موجب رلاکس ، قدرت بخشی ، خلوت با خود و یا غلبه بر استرس شما میگردد. حتی شاید شما فکر کرده اید که سیگار وزن شما را متعادل نگه میدارد .

اما وقت آن است که ترک کنید ، چرا که هر نخ سیگار شما را به سوی سرطان مهلک ، بیماریهای مزمن دستگاه تنفسی و گردش خون و مرگ زودرس محنت زا سوق خواهد داد .

نجات خود و عزیزان

ترک سیگار به شما حس واقعی و نیرومند کنترل خود را خواهد داد. احساسات و ایفا اموراتتان به نحو بهتری رقم خواهد خورد . شما مجبور به ترک محل  صرفا جهت کشیدن سیگار ترک نخواهید کرد . وضعیت جسمی و روحی نزدیکان شما که آلوده دود سیگار شما شده اند بهبود خواهد یافت . حس چشایی و شامه شما حالت اولیه خود را کسب خواهد نمود . دیگران به شما  چنان یک الگو خواهند نگریست و شما دیگر از بابت کسانی که در معرض دود سیگارتان هستند ، مضطرب نخواهید بود .

* لحظاتی در ارتباط با موفقیتهای شما با ترک سیگار بیاندیشید منجمله بهبود سلامتی، پندار، قرابت و بنیه مالیتان .

پیشگیری از مرگ زودرس 

عمر ترک کنندگان سیگار طولانی تر از کسانی است که به استعمال دخانیات  ادامه میدهند. تحقیقات نشان داده است ، کسانی که سیگار را زودتر از پنجاه سالگی ترک نموده اند ، احتمال مرگ ناشی از عوارض سیگار در پانزده سال بعدی حیات آنها  نسبت به کسانی که همچنان به سیگار کشی خود ادامه داده اند  ،  به نصف تنزل میابد .

منفعت ترک جهت سلامتی

التیام بدن شما در ظرف ۲۴ ساعت آغاز خواهد شد:

– در طول ۸ ساعت میزان منواکسید کربن بدن شما کاهش یافته و تراز اکسیژن خون شما نرمال خواهد شد .

– در طول ۴۸ ساعت احتمال بروز سکته قلبی در شما رو به تنزل و حس شامه و چشایی شما رو به بهبود خواهد رفت .

– در طول ۷۲ ساعت گنجایش ریه شما افزایش یافته و شما راحتتر نفس خواهید کشید.

– در طول دو هفته تا سه ماه گردش خون شما بهبود خواهد یافت و عملکرد شش شما تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

– در طول شش ماه عوارضی چنان سرفه ، احتقاق سینوسی ، خستگی و نفس تنگیتان اصلاح خواهد شد.

– در طول یک سال احتمال سکته قلبی ناشی از سیگار به نصف تنزل خواهد یافت.

– در طول ده سال احتمال مرگ در اثر سرطان ریه به نصف تقلیل خواهد یافت.

– در طول ۱۵ سال احتمال مرگ در اثر سکته قلبی برابر یک فرد غیر سیگاری خواهد بود.

انگیزه گرایش به سیگار را بیابید

در روال عادی چه وقت سیگار میکشید؟ محرکهای عمومی سیگار کشیدن عبارتند از : نوشیدن چایی ، قهوه و یا مشروبات الکلی ، استراحت بعد از کار و یا غذا ، گفتگو تلفنی ، رانندگی ، احساس استرس و بر آشفتگی .  دفتر یاداشت جیبی به همراه داشته باشید و در آن زمان ، علت و احساس سیگار کشیدنتان را بنگارید .

بین سیگار کشیدن و امور جاریتان گسیختگی ایجاد نمائید

تلاش نمائید روشن کردن سیگارتان را با مشغول نگه داشتن دستان و دهانتان به تاخیر اندازید . آب خنک بنوشید ، دندانتان را مسواک بزنید و یا از غذای مختصر با کالری کم  لذت ببرید. قدم بزنید و با دوستانتان که سیگار را ترک کرده اند و یا رفقای غیر سیگاریتان صحبت کنید. حذف یک یا دو محرک اصلی که تمایل شما را به سیگار افزایش میدهد ، عامل مهمی برای ترک میباشند . کاهش تدریجی تعداد سیگارهایی که روزانه میکشید موجب تقلیل وابستگی شما به نیکوتین خواهد شد .

* موقع بروز میل به سیگار ، مدتی بیاندیشید و به خود بگوئید : آیا براستی من به سیگار نیاز دارم ؟  آیا من میتوانم صبر کرده و مشغول کار دیگری باشم ؟ 

مغز شما وابستگی به نیکوتین را میاموزد

این ماده شیمیایی اعتیاد آور در شما احساس نیرو ، هشیاری یا آرامش را پدید میاورد . به مرور مغز شما به آن عادت میکند . در اثر این پدیده غیر نرمال ، اگر نیکوتین لازمه به بدنتان نرسد ، مغز شما اشتیاق به آن پیدا میکند . شما بدون آن دچار اعمال غیر عادی میگردید و این موضوع موجب ترغیب شما به کشیدن مجدد سیگار میشود .بیاد داشته باشید هوس و میل به سیگار چند دقیقه ای بیش طول نمیکشد و شما بعد از  آن دقایق میتوانید روال عادی خود را  داشته باشید . سه یا چهار روز بعد از کناره گیری از سیگار ،  علائم اعتیاد به سیگار تقلیل مییابد و معمولا  در ظرف ده روز این علائم تقریبا محو میگردند . چرا که مغز شما ترک سیگار را میاموزد . به محض کاهش تعداد سیگار ، مغز شما ناگزیر به عادت به این رویه میگردد . ممکن است شما میل به سیگار پیدا کنید و در پی آن کج خلقی و یا احساس دلتنگی نمائید اما این موضوع هرگز به درازا نخواهد کشید و بزودی این حالتهای منفی در شما کمتر و ضعیفتر خواهد شد و مغز شما عنقریب حالتهای تصنعی حاصل از نیکوتین را با حالت عادی تعویض خواهد کرد حتی اگر شما به مدت طولانی سیگار کشیده باشید . بخاطر داشته باشید که قسمت اعظم عوارض اعتیاد بعد روحی آن است بدین خاطر هر وقت میل به سیگار داشتید فکرتان را به موضوع دیگری تمرکز دهید و یا مشغول فعالیت مورد علاقه تان گردید . اکثر افراد ترک کرده بیان نموده اند که نوشیدن آب خنک و نفس عمیق به آنها خیلی کمک کرده است .

* شما در زندگیتان بر سختیهای فراوانی چیره شده اید و من کاملا اطمینان دارم که شما اینبار سیگار روشن نشده را زیر پایتان له کرده و زندگی فرح بخشی را آغاز خواهید کرد.

روی کامیابی تمرکز پیدا کنید    

ترک سیگار ایجاد دگرگونی در حیات شما میباشد . ترک عادتی که مدت مدیدی بخشی از زندگی شما بوده است . در این مسیر  شاید شما در ارتباط با واکنش دوستان سیگاریتان ، ایام ترک و یا افزایش وزن دلواپس باشید . اما بدانید اینها پدیده های عادی هستند و بخاطر داشته باشید که ترک سیگار عظیم ترین پیکار  نیست بلکه نبردی جدی برای تندرستی است . همه افرادی که سیگار را ترک کرده اند در موارد ذیل اتفاق نظر داشته اند:

– سیگار کشیدن حقیقتا چیزی نیست که موجب آرامش شما گردد ، بلکه چیزی است که زمان تهی شما را پر میکند .

– افزایش وزن در افراد ترک کرده بطور متوسط  سه کیلو گرم میباشد . غذای سالم و زندگی با تحرک آن وزن اضافی را از شما دور خواهد افکند.

– رابطه دوستی به سیگار  منوط نمیگردد ، دوستی خالصانه دارای ارزش ویژه ای است. بیدرنگ اطمینان بخود در ترک به شما یاری خواهد داد.

– وقتی شما روی تصمیمی تمرکز پیدا میکنید ، شما درک میکنید که آن عمل را میتوانید انجام دهید . در همین راستا افراد موفق ترک کرده در « اگر » گیر نکرده اند و به چگونگی و مهارتهای نیل به هدف اندیشیده اند . 

هر گام یک موفقیت

هرگز فکر نکنید که شما بسیار سالمند و یا خیلی خو گرفته هستید. تصمیم به ترک ، برداشتن گام اول و ادامه تلاش شما چیزهایی هستند که مایه بالندگی و احساس نیک نسبت بخود خواهند شد و ترک سیگار  یکی از برجسته ترین توفیقات شما خواهد بود . چرا که ترک ، گونه ای از تحول پیروزمندانه در زندگی شماست و پیروزی چیزی نیست که شما آنرا کشف نمائید ، بلکه خلق پدیده ای در روزهای متوالی است .

سیگار عامل استرس

با گذشت ایام بدن شما حاجت بیشتری به نیکوتین جهت کسب انرژی کاذب و آسودگی موقت پیدا میکند و  از جهتی نیکوتین موجب افزایش سرعت طپش قلب و فشار خون شما میگردد و اینها از جمله  فاکتورهایی هستند که موجب افزایش استرس در شما میشوند . نگرانی از اثر سیگار بر سلامتی شما ، خانواده و دوستانتان بنوبه خود عامل تاثیر گذار دیگری بر استرس شماست . هنگام  ترک سیگار شما دچار استرس خواهید شد . چرا که به اعتقاد بعضی از دوستان سیگاری ، ترک سیگار چنان از دست دادن یار دبستانی است . بدین خاطر انتظار خود را از ترک فرا گیرید و چگونگی مقابله با سیپتومهای ترک را بیاموزید چرا که این اصول به شکل قابل توجهی اطمینان بخود را در شما افزایش و سطح استرس  را کاهش خواهد داد . شما میتوانید هر روز مدتی را جهت رلاکس بخود اختصاص دهید ( طی نمودن یک دوره آموزشی  نشاط آور ، دوچرخه سواری ، موزیک ملایم  ، یوگا ، خواندن کتاب سرگرم کننده و غیره ) .  در ایام ترک بشکل منظم به خود پاداش بدهید و از دستاوردهای خود تجلیل به عمل آورید . رژیم غذایی سالمی داشته باشید و غذای مطبوعتان را در زمانهای منظم میل نمائید . فعالیت فیزیکی موجب استخلاص بدنتان از مواد سمی  و خواب راحت خواهد شد . در گرفتاریهایتان غوطه نخورید و با یکی دو نفر جهت کاوش مشکلاتتان مذاکره نمائید .  

* از راه بینی نفسی آهسته عمیق  بگیرید . تا شش ثانیه آنرا در سینه خود حبس نمائید و همزمان با آن شکم خود را به بیرون فشار دهید . این عمل به نفوذ هوا به عمق ریه شما کمک خواهد کرد ، فضایی که دود سیگار همواره آنرا آلوده نگه داشته است . در طول هشت ثانیه نفستان را به آرامی بیرون دهید . سه بار این عمل را تکرار نمائید و احساس آرامش نمائید . استرس از شما قاصله خواهد گرفت .

چگونگی شروع ترک

اگر در زمان حاضر قصد ترک ندارید ، فرصتی به خود بدهید تا در این ارتباط تصمیم بگیرید . مطالب قبلیم را یکی دو هفته دیگر تکرار نمائید و موضوعات دیگری را در این ارتباط مطالعه کنید و اگر در زمان حاضر قصد ترک دارید مطالب بعدیم به شما کمک خواهند کرد . در گام نخست  تاریخ مناسبی را برای ترک بگزینید و برنامه ای برای چند هفته آتی بچینید . زمانی را برای شروع ترک تعیین نمائید که  تحت هجوم استرس نباشید و بهتر است هفته ای را انتخاب کنید که کاملا مشغول فعالیت در محل کار و یا خانه بوده و خلا بیکاری زیادی نداشته باشید . اگر یک روز تعطیلی را برای ترک انتخاب کرده باشید حتما چند سرگرمی و فعالیت را برای آن روز تدارک ببینید که شما را از فکر به سیگار دور نگه دارد . اگر شما خانم سیگاری هستید ، در پریود  ترک خود را آغاز نکنید . برنامه ریزی برای  شرایط غیر مترقبه در استمرار ترک به شما کمک خواهد کرد . برای مثال آغاز یک پروژه  میتواند توجه شما را به میل و هوس به سیگار  پرت کند. اگر یک دوره پر دغدغه در زمان ترک هویدا گردید و موجب کشش شما به سیگار شد ، بیاد بیاورید که سیگار بالفعل اثر استرس را با افزایش طپش قلب و تنفس توسعه میدهد . اطمینان داشته باشید بعد از طولانی شدن ایام ترک اثر استرس در شما کاهش و بهبود خواهد یافت .

تاریخ شروع به ترک

روزی را برای ترک مشخص نمائید که شروع آن بیش از سه هفته از امروز نباشد . آنرا در تقویم خود یادداشت نمائید . جهت یاداوری هر روز به آن بنگرید  و هر بار بخاطر داشته باشید که آن تاریخ برایتان بهترین فرصت است . در مورد تمامی علل و بهره حاصله از ترک بیاندیشید . بخاطر داشته باشید :

– کسانی که تعهد خود را مینگارند و  یا برنامه خود را با دیگران در میان میگذارند ، شانس بیشتری جهت نیل به هدف دارند .

– تعیین تاریخ شروع ترک ، تعهد شما را تسجیل میکند و موجب تمرکز شما به تمهیدتان  خواهد شد .

– تحریر یک برنامه خوب ، شما را به تعمق روی نیازها و اعمالتان سوق خواهد داد .

 برنامه ریزی جهت حمایت

گفتگو با کسی که سیگار را ترک کرده و یا پزشکتان ، میتواند گامی خردمندانه برایتان باشد . دکترتان به شما مصلحت خوبی در ارتباط با جایگزین نیکوتینی و مراکز پشتیبانی ترک سیگار خواهد داد . جایگزینهای نیکوتینی به اشکالی چون آدامس ، قرص مکیدنی ، اسپری ، چسب نیکوتینی هستند که تا مدتی میتوانند میل به سیگار را در شما کاهش دهند . این جایگزینها دارای دوزاژ ویژه ای میباشند که در طول سه ماه میزان آن تا حد صفر باید برسد .

جهت ترک ، شما نیاز شدید به حمایت از دوستانتان دارید . به افرادی که سیگار را ترک کرده اند ، خانواده تان ، دوستانتان ، همکارانتان بگوئید که درصدد ترک هستید . این موضوع باعث تمرکز شما به ترک گشته و آنها در صورت نیاز شما را ساپورت خواهند کرد . با دوستان سیگاریتان نیز این موضوع را در میان بگذارید و بگوئید که از آنها مدتی دور خواهید بود . یقینا آنها شما را درک خواهند کرد . در طول ترک شما نیاز به کسی ( یا کسانی ) دارید که بهترین مشاوره را به شما بدهد . با یافتن چنین شخص او را راضی کنید که در صورت نیاز با او ( حتی تلفنی ) گفتگو نمائید . مشخصا گفتگو با کسی که سیگار را ترک کرده ، اثر بهتری جهت نیل به موفقیت خواهد داشت .

 آیا روش خاصی جهت ترک وجود دارد؟

هر شخصی بنابه موقعیت خود برنامه ترک را باید تدارک بیند . بعضی افراد ، پا روی تمامی الگوهای اسبق خود گذاشته و یکباره و برای همیشه سیگار را ترک میکنند . عده ای دیگر میزان آنرا کاهش داده و بعد ترک میکنند .  در صورتی که میخواهید تدریجا سیگار را ترک کنید ، بخاطر داشته باشید : اگر  دسترسی به سیگار یافتید ، مدتی بیاندیشید . آیا شما واقعا به آن نیاز دارید ؟ پنج تا پانزده دقیقه تا رفع میلتان صبر کنید . سیگار را کامل نکشید . سیگارتان را سهمیه بندی کنید و بیشتر از آن میزانی که بخود وعده دادید با خود حمل نکنید و نکشید . هر یک تا سه روز تعداد سیگارهایتان را کاهش دهید تا به یک سیگار در روز برسد . در ایامی که فقط یک سیگار میکشید ، زمان کشیدن آنرا در روزهای آتی ، تغییر دهید .

* به تصمیم حائز اهمیتی که در طول زندگی گرفتید و آنرا سریع انجام دادید ، لحظاتی بیاندیشید … حال تعمق کنید به تصمیمی که قبل از عمل در ارتباط با آن فکر ، تمرین ، مشاوره و آزمایش نمودید … در کدامیک کامیاب تر بوده اید ؟

 برای روز ترک خود را مهیا نمائید

بعضی افراد در ارتباط با ترک ، منفی فکر میکنند . اما شما باید افکار مثبت را در سر بپرورانید . بجای اینکه بگوئید من نمیتوانم ، تلاش کنید تا مشی دیگری را برگزینید که بتوانید بگوئید من خواهم توانست و  فکر مثبت  را در ضمیر ناخودآگاه خود  جای دهید . مثبت فکر کنید و بدانید که پیروزی پاداشی در قبال تمهید قوی ، آمادگی خوب و نگرش مثبت شماست .

با شروع ترک ، خلا زمانی ایجاد میشود که مربوط به لحظاتی است که شما مشغول دود کردن بودید . با ترک سیگار در این خلا ، وسوسه سیگار شما را بسوی خود خواهد خواند . لذا بدانید کی سیگار میکشیدید و برنامه های متنوع برای آن لحظات تدارک ببینید . مثلا اگر بعد از صرف چایی یا قهوه رغبت به کشیدن داشتید ، سعی کنید با ورزش مشغول گردید . دوچرخه سواری ، دویدن و تمرینات مشابه به شما خیلی کمک خواهند کرد . در این لحطات میتوانید آدامس بجوید ، جایگزین نیکوتین را استعمال نمائید ، آب خنک بنوشید . نت مشوقهایی که برای ترک سیگار مهیا نموده بودید ، مرور نمائید ، تا روحیه شما تقویت شود . تغییر و حذف یک یا دو روال در سیگار کشیدن به شما کمک بسزایی خواهد کرد . مثلا بجای خوردن چایی داغ ، مدتی چایی سرد بنوشید چرا که اکثرا سیگاریها بعد ار نوشیدن چایی داغ ، میل به سیگار کشیدن پیدا میکنند . قلکی شیشه ای درست کنید و پولی که صرف سیگار میکردید داخل آن بگذارید تا شاهد ضرر مالی سیگار نیز باشید .

 برنامه ایده ال ترک را برای خود تدارک ببینید

وضعیت جسمی و روحی و همینطور سابقه استعمال دخانیات در افراد با یکدیگر فرق دارد . بدین خاطر ترک سیگار فرمول خاصی ندارد و هر کسی نسبت به وضعیت خود برنامه ترک را باید تدارک ببیند . موارد ذیل جهت ایجاد انگیزه ، و توسعه برنامتان شما را یاری خواهند داد :

* علت ترک سیگار را بنگارید

در این یادداشت موارد ذیل را در مد نظر داشته باشید : مزایای ترک سیگار ، نگرش نزدیکانتان به شما قبل و بعد از ترک  ، وضعیت جسمی و روحیتان قبل و بعد از ترک ، احساس نسبت به خود ، وضعیت مالی و موارد دیگر .

در حال ویرایش است و ادامه دارد ….

 

Posted on ژوئیه 3, 2006, in کل مطالب, پزشکی به زبان ساده. Bookmark the permalink. 15 دیدگاه.

 1. موسسه بين المللي سرطان به تازگي روشهاي تازه اي براي ترك سيگار ارائه كرده است كه به تلاش فردي كساني كه سيگار مي كشند ، كمتر نياز دارد .

  شخصيت هاي بسياري كه مدتها به كشيدن سيگار عادت داشته اند ، راه هاي مختلف و متنوعي براي ترك سيگار ارائه مي كنند كه خود ، آن راه ها را آزموده و توفيق يافته اند . با اين حال شيوه هاي همراه با موفقيت براي ترك سيگار در همگان يكسان نيست . به عبارت ديگر ، آنچه ممكن است به نظر ديگران ابلهانه جلوه كند ، امكان دارد به طور دقيق همان روشي باشد كه فردي ديگر براي ترك سيگار به آن نيازمند است .

  كسي كه به تازگي از سيگار كناره گرفته است مي گويد : “ راههاي عجيب و سحر آميز براي ترك سيگار وجود ندارد اما مي توان روش هايي را به كار گرفت كه بسيار سودمند و موثر هستند اگر در ابتدا موفق نشديد ، دوباره امتحان كنيد . ”

  زماني كه به ترك سيگار مي انديشيم ، بهتر است انگيزه ها و دلايل خود را در فهرستي جاي دهيم و هر شب پيش از سفر به عالم خواب ، يكي از دلايل را 10 بار در ذهن خود تكرار كنيم .

  براي ترك سيگار ، بايد تصميمي قطعي و خلل ناپذير اتخاذ كنيم و براي آن اعتبار و ارزش قائل شويم چرا كه در غير اين صورت ، دچار پديده اي مضر و زشت خواهيم شد كه “ تكرار ترك ” خوانده مي شود . گذشته از اين ، بايد از افكار و انديشه هاي منفي و نگران كننده دوري كنيم و بي اعتنا از كنار اين پرسش بگذريم كه : “ چه خواهد شد ؟ ، با چه مشكلاتي مواجه خواهم شد ؟ ”

  افزون بر حفظ سلامت خود و احساس تعهد نسبت به ديگران ، لازم است دلايل شخصي خود را در ذهن مرور كنيم . به عنوان مثال ، ما زماني دراز براي بيرون رفتن از خانه و خريدن سيگار ؛ سپس كشيدن آن صرف مي كنيم و يا تپش شديد قلب خود را به هنگام بالا رفتن از پله ها ، ناديده مي گيريم . حقيقت اين است كه همين دلايل ، كافي است تا روزي مشخص مانند : سال نو ، يك روز ملي ، مذهبي و يا مورد علاقه به هر دليل ـ را در نظر بگيريم و در آن روز ويژه ، براي هميشه با سيگار خداحافظي كنيم .

  پس از ترك بهتر است وضعيت بدني خود را تصحيح كنيم و در فكر برنامه ورزشي ملايمي باشيم .

  دست در روزهاي نخست ، مايعات بيشتري بنوشيم و با پرهيز از كارهاي دشوار ، فرصت هايي را كه براي استراحت پيش مي آيد ، مغتنم شمريم .

  شيوه اي كه ما را به هدف نزديك تر خواهد ساخت ، اينست كه براي نظارت بر ايام ترك سيگار و همدلي با خود ، دوستي را انتخاب كرده و از او بخواهيم بر تاريخ دقيق ترك و روزهاي پس از آن ، نظارت كند .

  هر روز ، هزينه خريد سيگار ـ و كبريت ـ را كنار بگذاريم و اگر سيگار كشيديم ، خود را جريمه كنيم .

  آغاز راه

  ابتدا بايد از تعداد سيگارهايي كه در طول يك روز مي كشيم ، بكاهيم . در اين مرحله مي توانيم تنها تا نيمه يك نخ سيگار را بكشيم و همزمان ، روشن كردن سيگار نخست را ساعتي به تعويق اندازيم . راه ديگر ، كشيدن سيگار در ساعاتي به خصوص از روز و شب است .

  مي توانيم پيشتر درباره تعداد سيگارهايي كه در يك روز خواهيم كشيد تصميم بگيريم و به هنگام احساس اشتياق به كشيدن سيگار در ساعات نخست روز ، چند دقيقه صبر پيشه كنيم و در همان مدت ، نوع فعاليت خود را تغيير داده و يا با كسي به گفت و گو بنشينيم .

  اگر عادت داريد سيگار را به شكل انبوه ( بسته بندي در كارتن ) تهيه كنيم ، مي بايست اين عادت را نيز از ياد ببريم . در ضمن ، اگر سيگار به همراه نداشته باشيم و در خانه يا اداره براي دستيابي به سيگار با دشواري مواجه شويم ، حركتي سودمند ـ به سود خود ـ انجام داده ايم .

  تغيير شرايط كلي ، يكي از مناسب ترين شيوه هاي ترك سيگار است . به مفهوم روشن تر ، اگر عادت داريم به همراه اطرافيان سيگار بكشيم ، رفتاري متضاد پيشه كرده و به تنهايي به اين كار بپردازيم .

  بسياري از ما ، به “ روشن كردن سيگار به طور بي اختيار ” عادت داريم . اگر هر بار كه شعله آتش را به سيگار نزديك مي كنيم ، آينه اي در دسترس داشته و خود را در اين حالت در آينه بنگريم ، ممكن است در اين كار تجديد نظر كرده و به جاي آن ، نوشيدني گرم يا سرد بنوشيم . شير ، يكي از نوشيدني هايست كه با سيگار ناسازگار است .

  برخي خوراكي ها و غذاهاي اصلي ، شخص را به كشيدن سيگار پس از صرف غذا تشويق مي

  كنند كه البته اين حالت در همگان ـ به نسبت نوع غذا ـ متفاوت است . بسياري از معتادان به سيگار ، به هنگام ترك از خالي كردن زير سيگاري خودداري كرده و از اين راه ، ضمن شمارش ته سيگارها ، منظره ناخوشايند سيگارهاي خاموش شده و بوي ماندگي ناشي از سيگارهاي خاموش و انباشته را از نظر گاه كسي كه سيگار نمي كشد و به تنفس هواي آزاد و تازه عادت دارد ، تجربه مي كنند .

  يكي ـ دوهفته پيش از ترك سيگار ، مي توان با ايجاد تغيير در نوع سيگار و استفاده از انواعي كه داراي درصد قطران و نيكوتين كمتري هستند ، از وابستگي جسمي خود به سيگار كاست .

  بهتر است در روز به يادماندني و خاطره انگيز ترك سيگار ، مجموعه اي از ته سيگارهايي را كه در روزهاي گذشته كشيده ايم ؛همين طور بسته هاي سيگار و كبريت و فندك ها و زير سيگاري ها را از خود دور ساخته و در كوتاه زمان ، به دندانپزشك مراجعه كرده و دندان هاي خود را از رد پاي سياه سيگار پاك كنيم .

  روز ترك سيگار را مي توان با ورزش ، تماشاي فيلمي ارزشمند ، پياده روي يا دوچرخه سواري و پذيرايي از خود ، به پايان برد .

  پس از ترك سيگار …

  گذراندن اوقات در مكانهاي عمومي كه كشيدن سيگار در آنها ممنوع است ( كتابخانه ، سينما ، تئاتر ، موزه ، و … ) و نوشيدن آب و آب ميوه ، از شيوه هاي مفيدي است كه ديگران آن را تجربه كرده اند .

  بايد از نوشيدن قهوه و ديگر نوشيدني هايي كه موجب افزايش ميل به كشيدن سيگار مي گردند ، خودداري كرد و جاي خالي سيگار درلاي انگشتان را با مداد ، دسته كليدي زينتي ، و يا رشته تسبيح ، از ياد برد .

  با قرار دادن خلال دندان و يا سيگاري خاموش بين لب ها نيز مي توان خاطره پر دود سيگار را از ذهن لب هاي كبود بيرون راند .

  به كساني كه عادت داشته اند به هنگام رانندگي و هدايت اتومبيل ، سيگار بكشند ، توصيه شده پس از ترك سيگار ، مدتي از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند .

  اگر بتوانيم پس از ترك سيگار به ورزشهايي چون : شنا ، تنيس ، هندبال و اصولا فعاليتهايي كه به استفاده از دو دست نياز دارند بپردازيم يا در اوقات فراقت جدول كلمات متقاطع حل كرده و يا در كارهاي خانه مشاركت كنيم ، بخشي بزرگ از دشواري هاي دوران ترك سيگار را به آساني پشت سر خواهيم گذارد .

  دگرگون ساختن فعاليتهاي روزانه به گونه اي كه پر محتوا ، راضي كننده ، و داراي اهميت باشند ، تازگي و جاذبه اي نو به كارهاي ما خواهد بخشيد و جسم و روح را نيز از خمودي و آرامش كاذب رها خواهد ساخت .

  اگر بضاعت ياري كند ، مي توان در پايان هر ماه ، دوستان و آشنايان را گرد هم آورد و به همراه آنان ، تغييرات و تحولاتي را كه در وجود خويش و در رابطه با جامعه ـ پس از ترك سيگار ـ پديد آمده ، مرور كرد . اين كار ، كساني را كه هنوز سيگار مي كشند به ترك سيگار ترغيب كرده و به باور مي رساند .

  برپايه يافته هاي علمي ، نيكوتين موجود در سيگار ، قند خون را افزايش داده ؛ در نتيجه گرسنگي را كاهش مي دهد . از سوي ديگر ، اضافه شدن وزن بدن پس از ترك سيگار ، شماري از ترك كنندگان را نگران مي سازد . اين گروه مي توانند با توجه به نكات آتي ، نگراني خود را مرتفع سازند :

  ـ همه كساني كه سيگار را ترك مي كنند ، دچار اضافه وزن نمي شوند بلكه يك سوم آنان كاهش وزن يافته ؛ يك سوم وزن پيشين خود را حفظ كرده ، و يك سوم باقي مانده ، ناچار از تحمل وزن اضافي بدن مي گردند .

  ـ ترك سيگار به طور كلي باز يافتن سلامت است و به وزن اضافي بدن مي ارزد . اگر اطمينان داريد پس از ترك سيگار به وزن اضافي دچار خواهيد شد :

  همزمان با برنامه ريزي براي ترك سيگار ، از برنامه غذايي مناسبي پيروي كنيد كه نظر شما را تامين سازد . استفاده از غذاي كم حجم پر انرژي ؛ اندازه گيري روزانه وزن بدن ، و سرانجام پرداختن به ورزش به طور مستمر ، به هراس برخي ترك كنندگان سيگار از تحمل وزن اضافي بدن پايان مي دهد .

  شما كه سيگار مي كشيد ؛ آيا تاكنون به فرآيند مخاطره آميزي كه براي سوزاندن و از بين بردن درون انسانها در جريان است انديشيده ايد ؟

  روش هاي موفقيت آميز براي ترك سيگار در افراد متفاوت است . آنچه كه شايد به نظر ديگران احمقانه باشد ، ممكن است دقيقا آن چيزي باشد كه فرد سيگاري براي ترك كردن لازم دارد .

  شيوه هاي همراه با موفقيت براي ترك سيگار در همگان يكسان نيست . آنچه ممكن است به نظر ديگران ابلهانه جلوه كند ، امكان دارد به طور دقيق همان روشي باشد كه فردي ديگر براي ترك سيگار به آن نيازمند است .

  يكي ـ دو هفته پيش از ترك سيگار ، مي توان با ايجاد تغيير در نوع سيگار و استفاده از انواعي كه داراي در صد قطران و نيكوتين كمتري هستند ، از وابستگي جسمي خود به سيگار كاست .

  • Dr. Serdar دکتر سردار

   به اطلاع کاربران گرامی میرساند : نظرات از جانب من در کامنتها تنها با عنوان Dr. Serdar دکتر سردار اعتبار دارند .

 2. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : من 25 سال دارم دچار زخم دهانه رحم شدم دو سال ازدواج کردم و قصد بارداری دارم به پزشک مراجعه کردم به من آمپول سفتریکسون و کپسول سفکسیم و کرم وازینال تجویز کردند ولی اثر نداشت حال سؤال این است که زخم دهانه رحم چرا به وجود می اید و راه درمان ان چیست و ایا این بیماری باعث ناباروری من خواهد شد ؟(با توجه به اینکه من تنبلی تخمدان نیز دارم لطفآ در مورد به وجود امدن تنبلی تخمدان هم شرح دهید)(من در صورتم موهای زاید هم دارم)باتشکر از شما

  آزمایش هورمون بده.سونو کن.عفونت عامل زخم است و با دارو و «کرایو «=فریز کردن زهم خوب میشود.عفونت عامل نازایی است.تنبلی تخمدان یعنی تخمک گداری کم است یا نیست.

 3. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : با سلام و خسته نباشید . لطفا علت های مختلف پاره شدن زود رس کیسه آب را توضیح دهید. در ضمن راه حل آنها را هم بگویید

  عفونت رحمی ،عفونت ادراری-نارسایی کانال زایمان-کوتاه بودن طول کانال -ضربه -نزدیکی در بعضی موارد خاص -زایمان زودرس(چند قلویی و …) درمان: رفع علت زمینه ای در صورت امکان.استراحت -سرکلاژ(در موارد خاص)

 4. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : ا حدود 2 سال است كه موهاي بدنم زياد شده و موهاي بلند و زخيمي روي پوستم ديده مي شه و اين در حاليه كه من بدنم قبلا اصلا مو نداشته بود و خانواده ام هم چنين مشكلي نداشته اند -و همچنين جوش هاي زيادي بدنم مي زنه – ببخشيد من مي دونم كه اين مربوط به تخصص شما نمي شه ولي مي خوام كمكمكنيد . در شهر ما متخصص پوست نيست . من براي اين مشكلم بايد چكار كنم . باتشكر از لطف بي دريغ شما

  به متخصص زنان مراجعه کن تا ازنظر کیستهای تخمدانی بررسی شوید

 5. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : با سلام می خواستم بدونم که ریسک انتقال هپاتیت ب از راه کشیدن مشترک قلیان با فرد آلوده چقدر است؟

  یکی از راههای انتقال ویروس هپاتیت B ، انتقال ویروس از طریق بزاق می باشد. همچنین اخیراً ثابت شده است که این ویروس از طریق عرق نیز منتقل می شود بنابراین استفاده از قلیان در اماکن عمومی می تواند عاملی برای انتقال باشد و بایستی در صورت استعمال قلیان از دهانی های یکبار مصرف پلاستیکی استفاده کرد.

 6. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : با سلام لطفا در مورد اخرين بيشرفت درمان عقيمي {كه به دليل واريكسل درحه3ايجاد شده باشه }مردان در ايران توضيح دهيد با تشكر فراوان

  آخرین آن عمل جراحی میکروسکپی است

 7. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : در واريكسل درجه 3چه حالتي عمومي يا ظاهري پيش بيادكه خود بيمار متوجه شود نشان از اسيب ديدگي شديد بيضه توسط واريكسل هست با سپاس فراوان

  کوچک شدن بیضه نشان از وضعیت بد دارد.

 8. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : با عرض سلام و خسته نباشید. مادر من 46 ساله است و در سونوگرافی در سینه چپ ایشان solid mass هیپو اکو با ابعاد 10.05*4.7 دیده شده ،سوال من در این مورد است که این توده خطر ناک است ؟احتیاج به عمل جراحی دارد؟یا با دارو رفع می شود؟ لطفا بطور کامل توضیح دهید.این مسئله ربطی به سرطان سینه دارد یا نه؟ سپاسگزارم.

  با سلام انجام جراحي براي تعيين ماهيت اين توده لازم است.با دارو رفع نميشود.اغلب توده هاي پستان خوشخيم هستند ولي براي افتراق از بدخيميها لازم است توده خارج شود و توسط پاتولوژي نتيجه نهائي مشخص گردد.

 9. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : عمل سرکلاژ از طریق شکم است یا واژن و درضمن چقدر طول میکشد

  واژن.10 دقیقه

 10. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : سلام اقای دکتر رحم دو شاخه چیست ؟چند درصد شخص دچار نازایی میشود؟

  یعنی سقف رحم از وسط به پایین کشیده شده و رحم را تا حدودی به دو اتاقک تنگ تبدیل کرده است. ممکن است نازایی ندهد. ولی احتمال نازایی یا سقط و زایمان زودرس در آن زیاد است.

 11. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : سلام.احتمال محو شدن خط جراحی در زیر شکم با استفاده از لیزر فراکسل چند درصد است؟ نوع اشعه دستگاه چیست؟ایا اشعه به اندامهای داخلی سرایت می کند؟ حداقل وحداکثر دوره درمان چند جلسه می باشد؟…با سپاس فراوان

  سلام.احتمال محو شدن خط جراحی در زیر شکم با استفاده از لیزر فراکسل بستگی به عواملی مثل ضخامت ضایعه،رنگ ضایعه و مدت ایجاد ضایعه بستگی دارد. نوع اشعه دستگاه فراکسل دی اکسید کربن یا اربیوم است .اشعه لیزر به سطح پوست محدود است و به اندامهای داخلی نفوذ نمی کند . دوره درمان 6-4جلسه می باشد.

 12. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : با سلام واحترام.من دختری 25 ساله هستم و هم اکنون قرص دکوتان به مدت 4ماه میباشد که دارم مصرف میکنم.و وزنم خیلی کم شده.ایا ممکن هست که به خاطر مصرف این دارو باشد؟

  سلام کاهش وزن از علائم آن نیست.

 13. پرسش پاسخ کوتاه پزشکی

  سوال : با سلام خدمت ايا واريكسل درجه 3سمت چپ ايا روي بيضه سمت راست هم اسيب ميرساند با تشكر

  خیر اثری روی بیضه راست ندارد

 1. بازتاب: لوپوس اريتماتوز ديسكوييد ، تظاهرات پوستي ، معالجه « Dr. Serdar دکتر سردار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: